top of page

Født i København 1958.

Arbejdserfaring:

Selvstændig Socialrådgiver og Psykoterapeut siden år 2000.

Døgnbehandlingsinstitution for psykisk syge børn og unge.

Familiebehandler i dagbehandlingstilbud for familier med anbringelsestruede, eller allerede anbragte børn.

Psykiatrimedarbejder ved socialpsykiatrien. I botilbud for sindslidende, og som støtte-kontaktperson for sindslidende i eget hjem.

Socionom/socialrådgiver ved Pædagogisk-Psykologisk Tjeneste / PPR , Sør-Varanger, Norge. Bl.a. arbejde med børn, forældre og pædagoger i skoler og daginstitution, omkring klassemiljø og mobning.

Hovedtillidsvalgt for socionomer, barnevernspædagoger og vernepleiere, Sør-Varanger, Norge.

Socialrådgiver/sagsbehandler i socialforvaltning. Arbejdsmarkeds- og familieafdeling.

Røde Kors asylcentre.

Uddannelse:

Psykoterapeutuddannelse ved Institut for Eksistentiel og Humanistisk Psykoterapi, København, 2002: 6 års uddannelse og træning i at arbejde procesorienteret med individ, familie og gruppe.

Er under fortsat træning og deltager i supervision.

Socialrådgiveruddannelse, Den Sociale Højskole, København, 1993. Praktik i dagbehandlings- institutionen Birkebo, for familier med sværere psykosociale problemer.

bottom of page